• display as grid Grid
  • display as list List

IndigoBlu Mega Flake Autumn Blaze
IndigoBlu Mega Flake Autumn Blaze
IndigoBlu Mega Flakes are fine decorative flakes that add a vintage metallic sparkle to cards and more.
£4.99

IndigoBlu Mega Flake Chariot of FireIndigoBlu Mega Flake Chariot of Fire
Best Seller
IndigoBlu Mega Flake Chariot of Fire
IndigoBlu Mega Flakes are fine decorative flakes that add a vintage metallic sparkle to cards and more.
£4.99


IndigoBlu Mega Flake Copper KettleIndigoBlu Mega Flake Copper Kettle
IndigoBlu Mega Flake Copper Kettle
IndigoBlu Mega Flakes are fine decorative flakes that add a vintage metallic sparkle to cards and more.
£4.99

IndigoBlu Mega Flake Eton MessIndigoBlu Mega Flake Eton Mess
IndigoBlu Mega Flake Eton Mess
IndigoBlu Mega Flakes are fine decorative flakes that add a vintage metallic sparkle to cards and more.
£4.99


IndigoBlu Mega Flake Lancashire RoseIndigoBlu Mega Flake Lancashire Rose
IndigoBlu Mega Flake Lancashire Rose
IndigoBlu Mega Flakes are fine decorative flakes that add a vintage metallic sparkle to cards and more.
£4.99

IndigoBlu Mega Flake Manchester TartIndigoBlu Mega Flake Manchester Tart
IndigoBlu Mega Flake Manchester Tart
IndigoBlu Mega Flakes are fine decorative flakes that add a vintage metallic sparkle to cards and more.
£4.99


IndigoBlu Mega Flake Sheffield SteelIndigoBlu Mega Flake Sheffield Steel
IndigoBlu Mega Flake Sheffield Steel
IndigoBlu Mega Flakes are fine decorative flakes that add a vintage metallic sparkle to cards and more.
£4.99